12 lutego 2018

Informacja o miejscach organizacji III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminów ww. Konkursów, informujemy, że etapy finałowe Konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przeprowadzane są:

 

dla uczniów
z  terenu Wydziału/Delegatury Kuratorium Oświaty
w Katowicach
dotyczy ośrodek doskonalenia nauczycieli odpowiedzialny
za organizację konkursu
na danym terenie
miejsca organizacji
Bielsko-Biała 17 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

ul. Legionów 25

43-300 Bielsko-Biała

w Ośrodku
Częstochowa 17 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

al. Jana Pawła II 126/130

42-200 Częstochowa

w Ośrodku
Bytom,

Gliwice,

Katowice, Sosnowiec

17 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
i dotychczasowych gimnazjów
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

ul. kard. Wyszyńskiego 7

40-132 Katowice

w Ośrodku
Rybnik 17 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

ul. Parkowa 4a

44-200 Rybnik

 

zgodnie
ze szczegółową informacją
w tabeli

 

Tabela: Organizacja
III etap WKP Rybnik

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 28 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018, każdy uczestnik III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo (ZAŁĄCZNIK NR 5) oraz, że podczas eliminacji uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.

Uwaga: Prosimy o przybycie uczniów najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem konkursu.