14 grudnia 2018

Miejsca przeprowadzania stopnia rejonowego WKP

Zgodnie z § 23 regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w województwie śląskim w roku szkolnym 2018/2019 informujemy o miejscach przeprowadzania stopnia rejonowego konkursów.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest przed poinformowaniem uczniów o miejscach i terminie organizacji II stopnia konkursu, sprawdzić wyniki punktowe na platformie internetowej Konkursy przedmiotowe (http://konkursy.kuratorium.katowice.pl) po weryfikacji Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Do stopnia rejonowego konkursów  zakwalifikowani zostali tylko uczniowie, którzy uzyskali 51 i więcej punków.

Załączniki:
Organizacja etapu rejonowego