11 grudnia 2017

Miejsca organizacji etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z § 23 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, informujemy, że etapy rejonowe Konkursów dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów odbędą się równocześnie w wyznaczonych poniżej miejscach obejmujących szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja znajdujące się na terenie działania odpowiednio wydziału/delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Miejsca organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2017/2018 – do pobrania  

Dyrektor szkoły powiadamia uczniów o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu z danego przedmiotu – na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych organizatorów

Ponadto dyrektor szkoły w terminie od 18 do 22 grudnia 2017 r. jest zobowiązany do sprawdzenia, czy szkoła widnieje w wykazie szkół zakwalifikowanych do etapu rejonowego oraz liczby uczestników tego etapu. Ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie wyjaśnia z konsultantem odpowiedniej placówki doskonalenia nauczycieli, organizatorem konkursu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami zawartymi w § 22 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018, każdy uczestnik II etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo (ZAŁĄCZNIK NR 5) oraz, że podczas eliminacji uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.

Uwaga: Prosimy o przybycie uczniów najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem konkursu.