5 września 2018

Komunikat w sprawie testowania platformy internetowej Konkursy przedmiotowe

W dniach 11-12 września 2018 roku Kuratorium Oświaty w Katowicach planuje przeprowadzenie testowania platformy internetowej Konkursy przedmiotowe wspomagającej organizację w roku szkolnym 2018/2019 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w województwie śląskim. Prosimy o zapoznanie się z planowanym przebiegiem testowania.


11 września 2018 roku (cały dzień)

Etap Izgłoszenie udziału szkoły do udziału w konkurach

 • wejście na stronę internetową http://konkursy.kuratorium.katowice.pl
 • zalogowanie się przy pomocy loginu i hasła przypisanego szkole, tego samego co do platformy SOK,
 • w zakładce Konkursy poprzez opcję Edycja wprowadzenie nazwy dotychczasowego gimnazjum oraz/lub uzupełnienie brakujących danych szkoły zapisując zmiany,
 • zaznaczenie, poprzez opcję Konkursy, odpowiednich konkursów przedmiotowych do których przystąpią uczniowie szkoły oraz Zapisać zmiany,
 • zakończenie pracy na platformie wyloguj się

12 września 2018 roku

Etap II – pobieranie zestawów konkursowych

od godz. 8 00– 1200

 • zalogowanie się na platformę konkursową, jak w etapie I,
 • w zakładce Konkursy / Materiały do pobrania pobranie aktywnego arkusza konkursowego oraz schematu odpowiedzi,
 • zakończenie pracy na platformie wyloguj się.

12 września 2018 roku

Etap III – wprowadzenie danych uczniów, którzy osiągnęli 51 i więcej punktów na stopniu szkolnym

od godz. 12 00– 1500

 • zalogowanie się na platformę konkursową, jak w etapie I,
 • w zakładce Zakwalifikowani uczniowie, przez wybranie odpowiedniego konkursu i opcji UczniowieDodaj ucznia wprowadzenie kolejno dane min. 3 fikcyjnych uczniów zakwalifikowanych do stopnia rejonowego danego konkurs przedmiotowego,
 • zakończenie pracy na platformie wyloguj się.

W przypadku problemów technicznych, zwłaszcza związanych z logowaniem do platformy, prosimy o kontakt telefoniczny z Kuratorium Oświaty w Katowicach pod numerem 32 606 30 16 lub 32 606 30 29.