31 października 2018

Instrukcja pobierania zestawów konkursowych na stopień szkolny Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019

Na Platformie internetowej Konkursy Przedmiotowe pod adresem http://konkursy.kuratorium.katowice.pl w zakładce Pomoc została zamieszczona Instrukcja pobierania arkuszy konkursowych i schematów punktowania na stopień szkolny Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.