17 lutego 2020

Informacja o miejscach organizacji III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku  szkolnym 2019/2020

Lp. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z: Stopień

wojewódzki

1 języka polskiego 26.02.2020

godz. 1100

2 matematyki 27.02.2020

godz. 1100

3 języka angielskiego 28.02.2020

godz. 1100

4 historii 2.03.2020

godz. 1100

5 geografii 4.03.2020

godz. 1100

6 biologii 5.03.2020

godz. 1100

7 chemii 6.03.2020

godz. 1100

8 fizyki 9.03.2020

godz. 1100

9 języka niemieckiego 10.03.2020

godz. 1100

10 języka hiszpańskiego 11.03.2020

godz. 1100

11 języka francuskiego 26.03.2020

godz. 1100

12 języka rosyjskiego 26.03.2020

godz. 1100


Miejsce przeprowadzenia konkursu z języka francuskiego i języka rosyjskiego pozostaje bez zmian.

 

 

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminów ww. Konkursów, informujemy o miejscach przeprowadzania zawodów:

dla uczniów
z  terenu Wydziału/Delegatury Kuratorium Oświaty
w Katowicach
dotyczy ośrodek doskonalenia nauczycieli odpowiedzialny
za organizację konkursu
na danym terenie
miejsca organizacji
Bielsko-Biała 12

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej

 

ul. Legionów 25

43-300 Bielsko-Biała

w Ośrodku
Częstochowa 12

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

 

al. Jana Pawła II 126/130

42-200 Częstochowa

w Ośrodku
Bytom,

Gliwice,

Katowice, Sosnowiec

12

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

 

ul. kard. Wyszyńskiego 7

40-132 Katowice

w Ośrodku
Rybnik 12

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

 

ul. Parkowa 4a

44-200 Rybnik

 

zgodnie
ze szczegółową informacją zamieszczoną
w tabeli poniżej

 

Tabela: Organizacja
III etap WKP Rybnik

 

Wyłącznie Delegatura KO w Rybniku

Konkurs Data finału Miejsce finału
Język polski 26 lutego 2020r.

1100– 1300

 

 

Zespół Szkół nr1

im. Powstańców Śląskich

w Rybniku

ul. Kościuszki 41

 

Matematyka 27 lutego 2020r.

1100 –1300

Język angielski 28 lutego 2020r.

1100 – 1230

Fizyka 09 marca 2020r.

1100 – 1230

 

 

 

RODNiIP „WOM”

w Rybniku,
ul. Parkowa 4A

 

Język hiszpański 11 marca 2020r.

1100 –1230

Język francuski 12 marca 2020r.

1100 –1230

Język rosyjski 13 marca 2020r.

1100 –1230

 

Historia

 

2 marca 2020r.

1100 – 1230

 

Zespół Szkół

 

Ekonomiczno – Usługowych

 

w Rybniku

 

ul. Św. Józefa 30

 

Geografia

 

4 marca 2020r.

1100 – 1230

Biologia 5 marca 2020r.

1100 – 1230

Chemia 6 marca 2020r.

1100 – 1230

Język niemiecki 10 marca 2020r.

1100-1230