5 lutego 2019

Informacja o miejscach organizacji III etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów woj. śląskiego w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o miejscach organizacji III stopnia

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminów ww. Konkursów, informujemy o miejscach przeprowadzania zawodów:

dla uczniów
z  terenu Wydziału/Delegatury Kuratorium Oświaty
w Katowicach
dotyczy ośrodek doskonalenia nauczycieli odpowiedzialny
za organizację konkursu
na danym terenie
miejsca organizacji
Bielsko-Biała 20

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
ul. Legionów 2543-300 Bielsko-Biała
w Ośrodku
Częstochowa 20

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

al. Jana Pawła II 126/130

42-200 Częstochowa

w Ośrodku
Bytom,

Gliwice,

Katowice,

Sosnowiec

20

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych
i dotychczasowych gimnazjów

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

ul. kard. Wyszyńskiego 7

40-132 Katowice

w Ośrodku
Rybnik 20

Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

ul. Parkowa 4a

44-200 Rybnik

 

zgodnie
ze szczegółową informacją
w tabeli

Tabela: Organizacja
III etap WKP Rybnik

 

Uczestnik III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo (ZAŁĄCZNIK NR 7) oraz zobowiązany jest okazać podczas eliminacji ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości. (§ 28 Regulaminów).

Uwaga: Prosimy o przybycie uczniów najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem konkursu.