11 października 2017

Harmonogram odbioru loginów, haseł i numerów identyfikacyjnych szkół do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Zgodnie z § 18 Regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018, przekazujemy harmonogram odbioru loginów i haseł oraz numerów identyfikacyjnych szkół, niezbędnych do elektronicznego pobrania arkuszy konkursowych I etapu Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.


Szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu pobierania zestawu konkursowego może odebrać dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Do odebrania ww. wymienionych materiałów zobowiązani są także dyrektorzy zgłoszonych do Konkursu szkół, z których uczniowie biorą udział w Konkursie w innej szkole.

Harmonogram odbioru loginów i haseł