28 września 2017

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, którą organizuje Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r., skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.
Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się w Informatorze o XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem: owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja” (link bezpośredni do pliku: owe.pte.pl – nformator.pdf).
Dane teleadresowe umożliwiające kontakt z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym znajdują się m.in. na stronie: owe.pte.pl – kontakt.