4 września 2018

XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi.


W roku szkolnym 2018/2019 Naczelna Organizacja Techniczna kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę i naukę i zaprasza do udziału w XLV Olimpiadzie Wiedzy Technicznej.

Jej celem jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach: mechaniczno-budowlanei oraz elektryczno-elektronicznej, W ostatnich latach w zawodach I stopnia (eliminacjach szkolnych) brało w niej udział więcej niż 8 tys. uczniów z ponad 400 szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji o Olimpiadzie znajduje się na stronie www.owt.edu.pl oraz na stronie www.enot.pl. W sprawach szczegółowych i organizacyjnych proszę kontaktować się z Panią Anną Kowalską tel. 22 336 12 70, e-mail: anna.kowalska@not.org.pl


Plakat informacyjny o olimpiadzie