11 września 2017

XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi.
W roku szkolnym 2017/2018 Naczelna Organizacja Techniczna kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę i naukę i zaprasza do udziału w XLIV Olimpiadzie Wiedzy Technicznej.

Jej celem jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach: mechaniczno-budowlanej oraz elektryczno-elektronicznej.
Terminy odbywania zawodów oraz więcej informacji o Olimpiadzie znajdują się na stronie www.owt.edu.pl oraz na stronie www.enot.pl

Plakat informujący o „Olimpiadzie Wiedzy Technicznej”