3 października 2019

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXV edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 20 – 22 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Podobnie jak w latach ubiegłych w województwie zostanie powołana jedna komisja. Szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju w terminie do 30 listopada 2019 r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w turniejach