21 listopada 2017

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

2 grudnia 2017 r. odbędzie się I etap VIII edycji Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Olimpiada skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy odbywać się będą drogą internetową, natomiast trzeci odbędzie się w Warszawie w kwietniu 2018 r.


Głównym celem Olimpiady jest podniesienie wśród uczniów poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Udział w Olimpiadzie sprzyja twórczej pracy nad rozwiązywaniem problemów związanych z decyzjami dotyczącymi planowania i zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego. Zadania Olimpiady wymagają zarówno wiedzy, jak i stosowania nietypowych rozwiązań oraz poszukiwania różnego rodzaju informacji. Zadania oparte są na materiale, jakim posługuje się szkolny doradca zawodowy w pracy z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej oraz na elementach wiedzy z zakresu takich przedmiotów, jak: podstawy przedsiębiorczości, technologie informacyjne, wiedza o społeczeństwie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.olimpiada.sdsiz.com.pl