2 października 2018

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza uczniów do udziału w jej XXI edycji. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem skierowanym przez dyrektora szkoły macierzystej).

Celem przedsięwzięcia jest, między innymi, upowszechnianie wiedzy na temat praw oraz sposobów ich ochrony w powiązaniu ze znajomością historii najnowszej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Olimpiady znajdują się na stronie internetowej: www.olimpiadaprawa.pl