3 października 2017

Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. W tym roku szkolnym organizowana jest pod hasłem „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Regulamin i szczegóły: www.olimpiada.edu.pl