15 grudnia 2017

Konkurs „ O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

Politechnika Śląska w Gliwicach, organizuje konkurs dla uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Ambitni maturzyści, uczestnicy konkursu, mogą starać się o przyjęcie na wybrane kierunki studiów stacjonarnych Politechniki Śląskiej bez postępowania kwalifikacyjnego. Uczestnicy Konkursu rywalizując w dyscyplinach: matematyka, chemia, informatyka i fizyka będą ubiegać się o nagrody: I stopnia – przyjęcie na wybrany kierunek studiów stacjonarnych (10 laureatów), II stopnia – 40 punktów preferencyjnych, III stopnia – 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym.
Zmagania konkursowe są dwuetapowe: w pierwszej części uczestnicy rozwiązują zadania dostępne na platformie informacyjnej konkursu, w drugiej, która odbędzie się w marcu 2018 roku, zakwalifikowani rozwiązują zadania w siedzibie uczelni. Prace oceniać będą komisje przedmiotowe, w skład których wchodzą nauczyciele akademiccy Politechniki Śląskiej.
Szczegółowe warunki uczestnictwa określone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.zlotyindeks.pl, gdzie znaleźć można również przykładowe zadania z poprzedniej edycji.
Bieżące informacje prezentowane są na Facebooku https://www.facebook.com/zlotyindeks.polsl. Zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez platformę https://sorek.polsl.pl/zlotyindeks do 15 stycznia 2018. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 32 237 19 69 (Biuro Promocji Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A).