11 października 2019

III Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej

i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zapraszają uczniów do wzięcia udziału w  III Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz.

Turniej został objęty patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydent Miasta Zabrze i jest umieszczony w Wykazie olimpiad tematycznych i turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

 

Tematyka, terminarz i regulamin na stronie internetowej w zakładce Turniej Kucharz www.zsspoz.zabrze.pl.