12 września 2019

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w IV Olimpiadzie Statystycznej.

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w IV Olimpiadzie Statystycznej. Link do olimpiady:

http://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl