24 września 2020

45. Olimpiada Artystyczna.

Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji olimpiady.

Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe. Niezależnie od wyników konkursu Olimpiada Artystyczna to okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej organizator pokrywa wszystkie koszty uczestników związane z dotarciem na etap okręgowy i centralny.

 

Więcej informacji:

https://olimpiada-artystyczna.pl/pliki-do-pobrania/

www.olimpiada-artystyczna.pl