28 sierpnia 2019

ZAPROSZENIE NA ŚWIĘTOKRZYSKI KONGRES EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Kongresie Edukacji Przyszłości, który odbędzie się w dniach 22-23 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce.

Celem Kongresu jest podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe.

W ramach Kongresu przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk, cenne dokonania, które mogą być dla uczestników inspiracją do ich wprowadzania w szkołach.

Kongres obejmować będzie dwa nurty tematyczne:

  • ZAWODY PRZYSZŁOŚCI

oraz

  • SPORTOWE ŚWIĘTOKRZYSKIE

Kongres stanowić będzie przestrzeń do kreowania idei i wyznaczania celów powiązanych ściśle ze zmianami w systemie oświatowym-wymaganymi do realizacji nowoczesnego modelu kształcenia dla nowych pokoleń i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. To miejsce dla dyskursu szeroko pojętego świata ekspertów i profesjonalistów branży edukacyjnej i zawodowej.

Wydarzenie jest całkowicie nieodpłatne dla wszystkich uczestników Kongresu.

Przyjęte założenia i tematyka Kongresu Edukacji Przyszłości wpisują się w politykę oświatową państwa, są spójne z priorytetami wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
w strategii kształcenia na najbliższe lata.

Otuliną dla wydarzeń Kongresu będzie wystawa Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji oraz prezentacja szkół mających znaczące osiągnięcia sportowe i szkół kształcących
w zawodach szkolnictwa branżowego prezentujących
Świętokrzyskie Perły Zawodów.

Zapraszamy do logowania na poszczególne panele tematyczne:

Zawody przyszłości – 22.10.2019 r

https://docs.google.com/forms/d/1BSe8Tf1-4NdCDxSDRBspFi65IZwzuzbQM3FU2U4iP9Y/edit

Sportowe świętokrzyskie – 23.10.2019 r.

https://docs.google.com/forms/d/1pvIEfwyt-cjNCrguEJUMFtm-s6mGQYk-bPiaO_p6_Lw/edit

 

W załączeniu program Kongresu:

22 października

23 października

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik