10 września 2019

Zaproszenie dzieci i młodzieży do konkursów: „Drogi przyszłości”, „Młody kierowca”

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad organizuje dwa konkursy dotyczące tematyki drogownictwa, których celem jest rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, pobudzanie kreatywności oraz inspirowanie do twórczych poszukiwań w różnych dziedzinach sztuki. Konkursy zostały objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Czas trwania konkursów:

„Drogi przyszłości”  do 25 października 2019 r.

„Młody kierowca”   do 18 października 2019 r.

Szczegóły informacji oraz regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl

w zakładce „Serwis GDDKiA” / „200 lat Centralnej Administracji Drogowej”.