5 grudnia 2018

Zaproszenie do udziału w konkursie na projekt historyczny „ Póki nie jest za późno”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach zaprasza do udziału w konkursie na projekt historyczny pt. „ Póki nie jest za późno. Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen
i konfliktów zbrojnych XX-go wieku. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu. Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.cmjw.pl/programy-cykliczne/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-na-projekt-historyczny-pt-i-poki-nie-jest-za-poznoi,2.html.
Wszelkich informacji udziela Dział Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, tel./fax 77 434 34 75.

Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia i sprawozdania dostępny na stronie internetowej organizatora.