11 października 2019

XXV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza O Laur Plateranki

Finał XXV Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki przeznaczony jest dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych z Polski i środowisk polonijnych.

Finał turnieju: 11 grudnia 2019 r. godz. 17.00

Wiersz: niepublikowany, niedrukowany, nienagradzany na żadnym konkursie, wyłącznie w wydruku komputerowym lub maszynopisie,
w trzech egzemplarzach należy nadesłać: do 15  grudnia 2019 r.

na adres:

II Liceum Ogólnokształcące
Emilii Plater w Sosnowcu
Parkowa 1
41 – 200 Sosnowiec

Z dopiskiem na kopercie: LAUR  PLATERANKI

Szczegóły informacji na stronie internetowej: http://www.plater.edu.pl