2 stycznia 2020

XVIII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych w trzech kategoriach wiekowych.

Organizatorem jest Pracownia Biologii i Geografii Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Konkurs odbędzie się 26 lutego 2020 r. w sali teatralnej Pałacu Młodzieży przy ul. Mikołowskiej 26 w Katowicach.

Zgłoszenia w terminie do 28 stycznia 2019 r. z dopiskiem „Wojewódzki Konkurs o Unii Europejskiej”:

– w formie e-maila na adres: alina.wilinska @ pm.katowice.pl,

– listownie na adres Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26, 40 – 066 Katowice, Pracownia Biologii i Geografii.

Więcej informacji oraz Karta zgłoszenia w Regulaminie.