7 marca 2018

XVIII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.


Regulamin konkursu