16 stycznia 2018

XVI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach organizuje XVI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla Szkolnych Klubów Europejskich. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół województwa śląskiego.


Regulamin konkursu