1 grudnia 2020

XIV. edycja Ogólnopolskiego konkursu „I ty możesz zostać baśniopisarzem”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim.


Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych, kształtowanie systemu wartości, a przede wszystkim uczciwości, życzliwości, rozwijania uzdolnień literackich, promowania dzieci o wybitnych zdolnościach literackich.
Uczniowie piszą baśń, wiersz lub scenariusz spektaklu teatralnego według określonych kryteriów. Nauczyciele poloniści oceniają prace, a najlepsze przesyłają do organizatorów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace.
Więcej informacji na stronie: psp2.radom.pl