13 lutego 2019

XIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych

XIII Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wielkim Polakom, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny lub poza jej granicami, walcząc w obronie słusznej sprawy. Wartość narodu mierzy się m.in. pamięcią o bohaterskich czynach przodków. Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, może mieszkali blisko nas, a obecnie pamięć o nich ulega zapomnieniu.  Konkurs uzyskał  patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej.

Prace konkursowe  należy nadsyłać do 2 maja 2019 (decyduje data stempla pocztowego), pod adresem: Dzieci Serc ul. Abramska 2 34 – 381 Radziechowy z dopiskiem ,,Apel Poległych” konkurs. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 24 maja 2019 r.

 
Szczegóły organizacyjne oraz zasady udziału w Konkursie w załączonym regulaminie.

Załączniki

REGULAMIN KONKURSU 2019
Data: 2019-02-13, rozmiar: 60 KB