14 marca 2018

XIII edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zaprasza uczniów oddziałów gimnazjalnych z całej Polski do udziału w XIII edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.

Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”.

Celem konkursu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie tematyki pieniądza polskiego na przestrzeni lat 1918 – 2018.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Wejść na stronę www.skef.pl lub mistrzostwapolskimlodychekonomistow.pl
  2. Zapoznać się z regulaminem konkursu wraz załącznikiem do regulaminu
  3. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z pracą konkursową (test i zadanie opisowe) do dnia 30 kwietnia 2018 roku na jeden z dwóch sposobów:

Ø  drogą elektroniczną (udział w konkursie on-line, za pośrednictwem aplikacji konkursowej dostępnej na stronie mistrzostwapolskimlodychekonomistow.pl

Ø  drogą pocztową (na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ,
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME”).

 

Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych dziesięć z największą liczbą punktów.
Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 roku w Warszawie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.