4 września 2018

XII edycja konkursu „Młody Innowator”

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT od lat realizuje inicjatywy służące wsparciu rozwoju kreatywności uczniów, szczególnie w zakresie przygotowania specjalistów potrzebnych gospodarce oraz prowadzi działania mające na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i technicznymi.


W roku szkolnym 2018/2019 Naczelna Organizacja Techniczna kieruje do uczniów i nauczycieli propozycje wspierające polską szkołę i naukę i zaprasza do udziału w XII edycji konkursu „Młody Innowator” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Hasło konkursu brzmi: „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Konkurs uczy pracy zespołowej, wspólnego realizowania zadań, organizacji i odpowiedzialności.

Więcej informacji o konkursie, regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: enot.pl. W sprawach szczegółowych i organizacyjnych proszę kontaktować się z Panią Anną Kowalską tel. 22 336 12 70, e-mail: anna.kowalska@not.org.pl


Plakat informacyjny o konkursie