20 listopada 2017

XI Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Społeczność i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie „Ekologia w moim domu”.
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i klas IV-VII szkół podstawowych i dotyczy zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia – autora pracy konkursowej.
Celami konkursu są:
• rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
• kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych,
• motywowanie uczniów do samodzielnej pracy poznawczej i twórczej,
• stwarzanie szans uczniom zainteresowanym ekologią na konfrontację z innymi,
• sprowokowanie do promocji ekologii we własnym otoczeniu,
• poznanie procesu ewolucji domowych zwyczajów ekologicznych,
• akcentowanie znaczenia odpowiedzialności za środowisko naturalne,
• współpraca oraz wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych regionów Polski.
Uczniowie przygotowują prace indywidualnie w dwóch kategoriach:
• praca plastyczna (plakat lub komiks)
• praca multimedialna (film, nagranie piosenki, wywiad, reportaż, prezentacja).
Dopuszczalne są prace wykonane w zespole dwuosobowym. Czas trwania filmu, wywiadu, reportażu – 6 minut, piosenki, prezentacji, fotoreportażu – 3 minuty.
Do konkursu szkoła może zgłosić maksymalnie 6 prac, po 3 w każdej kategorii.
Prace należy przesłać do 31 stycznia 2018 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
ul. Kunickiego 116, 20 – 436 Lublin
z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”
Niezależne jury wyłoni finalistów konkursu. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w maju 2018 roku w sali teatralnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.
Więcej informacji o konkursie, regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa i oświadczenie rodziców ucznia znajdują się na stronie internetowej organizatora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie