23 września 2019

XI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XI Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka
pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Regulaminy i szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: www.civitaschristianaturek.eu