4 października 2019

X edycja ogólnopolskiego konkursu „Projektanci edukacji”

X edycja ogólnopolskiego konkursu „Projektanci edukacji” (dawniej: „Projekt z klasą”) jest przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nagradzane są w nim pomysły na projekty edukacyjne.

Termin konkursu: od 1 października 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.

Etap pierwszy: od 1 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

Zgłaszanie prac konkursowych poprzez formularz zgłoszeń: do 27 listopada 2019 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy mają szansę zdobyć grant finansowy na realizację swojego projektu edukacyjnego.

Dla nauczycieli-opiekunów grup projektowych przewidziane jest kompleksowe wsparcie merytoryczne w postaci e-booków, webinariów, materiałów szkoleniowych i przykładowych projektów. Nauczyciele zostaną także zaproszeni do uczestnictwa w grupie dyskusyjnej zrzeszającej najbardziej twórczych pedagogów z całego kraju.

 

W tegorocznej edycji konkursu do zdobycia jest aż 80 grantów na łączną sumę 85 000 zł.

 

Projekty oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

– szkoły podstawowe 1-3,

– szkoły podstawowe 4-8,

– szkoły ponadpodstawowe.

Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy uczestnictwa i zostają wpisane na listę Najlepiej ZaPROJEKTowanych Szkół w kraju.

X edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Regulamin na stronie internetowej:  www.projektanciedukacji.pl