6 lipca 2018

Wyniki konkursu historycznego Powstania Śląskie – Pamiętasz?

Stowarzyszenie Powstania Śląskie 90 informuje, że na konkurs Powstania Śląskie – Pamiętasz? – edycja 2018, nadesłano 3 prace konkursowe. Komisja konkursowa nie przyznała pierwszej nagrody, drugą nagrodę otrzymały 2 uczennice z Zespołu Szkół nr 1 w Rybniku. Dwie równorzędne trzecie nagrody przyznano uczniom Gminnego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach – ww. szkoły proszone są o nawiązanie kontaktu z Organizatorem konkursu (tel.32 2222608) w celu odbioru nagród.


Opracowano na podstawie informacji Organizatora