11 stycznia 2018

Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych. Promocja wartości rodzinnych. Kreowanie mody na czytanie. Takie cele towarzyszą „Wielkiej Lidze Czytelników”.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolno-bibliotecznych, powiatowych i wojewódzkim. Etap finałowy zostanie przeprowadzony 24 maja 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

W konkursie mogą uczestniczyć szkoły podstawowe i biblioteki publiczne z powiatów województwa śląskiego, w których został powołany Koordynator Powiatowy Wielkiej Ligi Czytelników. Lista koordynatorów jest dostępna na stronie http://wielka-liga.pl/lista-koordynatorow/.

Więcej informacji

Regulamin

Formularz rejestracyjny szkół i bibliotek

Zgłoszenia szkół podstawowych oraz bibliotek publicznych, podpisane przez dyrektora placówki, należy dostarczyć w terminie do 15 stycznia 2018 r. koordynatorowi powiatowemu.