9 lutego 2018

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego celem jest promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.