9 stycznia 2019

VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny” pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego, Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Celami konkursu są:

  • upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej postaci w dziejach narodu polskiego,
  • rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich do czasów współczesnych,
  • doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

  • Konkurs literacki.
  • Konkurs na prezentację multimedialną.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i warunki uczestnictwa dostępne są na stronach internetowych wydarzenia:

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/index.php

http://sp1.lublin.eu/

Regulamin do pobrania