20 listopada 2017

VI Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja”

Polski Komitet Normalizacyjny w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku temat konkursu brzmi: „Normy w ochronie środowiska”.
Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o normalizacji, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, w tym o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym a także zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm oraz zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.
Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2017 roku do 25 stycznia 2018 roku. Aby wziąć w nim udział, należy zapisać się przez formularz zgłoszeniowy najpóźniej do 8 stycznia 2018 r.
Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez Prezesa PKN jury konkursowe, składające się z przedstawicieli PKN i jednostek wspierających Konkurs metodycznie. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 17 lutego 2018 r. na stronie internetowej PKN.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika w sprawie przekazania praw autorskich dostępne są na stronie internetowej organizatora konkursu