5 lutego 2020

V Regionalny Festiwal Piosenki Europejskiej „Śpiewanie w Bieganie”

Zespół Szkół im. dr. W. Biegańskiego – III Liceum Ogólnokształcące, zaprasza uczniów kl. VIII szkół podstawowych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w konkursie, którego celem jest promocja kultury europejskiej poprzez formę piosenki oraz popularyzacja nauki języków obcych.

Termin konkursu 17 marca 2020, godz. 900 .

Opiekunowie wykonawców zgłaszają potwierdzenie udziału do 6 marca 2020 r. na adres

e-mailowy: lo3@edukacja.czestochowa.pl lub faxem: 34 361 54 05.

 

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie : http://www.lo3msz.czest.pl/