27 grudnia 2018

V Ogólnopolski Turniej All – chemiczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w V Ogólnopolskim Turnieju All-chemicznym. Szczegóły organizacyjne i zasady zgłaszania udziału w załączonych materiałach.


Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Aneks do regulaminu
  3. Regulamin Pracowni Laboratoryjnej Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego.
  4. Zasady oceny zadań teoretycznych i laboratoryjnych.
  5. Zasady oceniania plakatów naukowych.
  6. Zakres materiału obowiązujący podczas Turnieju.