18 maja 2018

V Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski” (przedłużony do 31 października 2018 roku))

Po raz piąty Telewizja Polska S.A. zaprasza do udziału w Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr 2018 pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski”

Tegoroczna,  wyjątkowa edycja przypadająca w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności – 100 lat niepodległości Polski”. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o własne autorskie scenariusze. W przypadku tekstów adaptowanych mają pełną swobodę w wyborze tekstów kultury, które mogą zostać zainscenizowane w całości lub we fragmentach, jednak ze względu na ograniczenia praw do internetowej publikacji realizowanych utworów wymagane jest w doborze repertuaru korzystanie z dzieł autorów niechronionych, czyli nie żyjących od przynajmniej 70 lat.

Spektakle zrealizowane przez uczniowskie zespoły teatralne będą oceniane pod kątem nowatorskości realizacji, użytych środków zarówno filmowych jak i teatralnych, wyrazistości kreacji aktorskich, scenografii i muzyki, użytych w przekazie związanym ze 100-leciem niepodległości.

Przedstawienia będą oceniane w czterech kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych ośrodków kulturalno-oświatowych. Swoją nagrodę Najlepszego Spektaklu według Internautów przyznają również Widzowie w ramach głosowania na stronie www.iteatr.tvp.pl

Nabór spektakli trwa do 31 października 2018 roku. Maksymalny czas trwania konkursowego przedstawienia to 40 minut.

Propozycje przedstawień z województwa śląskiego wraz z kompletem dokumentów z załącznika należy przesłać do koordynatora regionalnego Ewa Smak, Telewizja Polska S.A. oddział w Katowicach, ul. Telewizyjna 1, 40-152 Katowice z dopiskiem „Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr”.

W załącznikach znajduje się regulamin tegorocznego Przeglądu wraz z umową oraz kompletem pozostałych dokumentów, z którymi powinni zapoznać się uczestnicy oraz dołączyć je do zgłoszenia wraz ze zgłaszanym spektaklem, który może zostać przekazany na nośniku DVD, pendrivie lub innym nośniku, umożliwiającym odtworzenie Przedstawienia.


Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin przeglądu
iTEATR plakat_002
Umowa na przeniesienie praw autorskich
WYKAZ AUTORÓW PROPONOWANYCH
MUZYKA do wykorzystania