2 października 2017

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach mają zaszczyt zaprosić uczniów do udziału w Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz. Turniej został zamieszczony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Finał odbędzie się w dniach 23- 25.04.2018 r.

Szczegóły na stronie internetowej www.zsspoz.pl w zakładce Turniej.

Kontakt: Zespół Szkół Spożywczych,  ul. Franciszkańska 13, 41-819 Zabrze, tel/fax 32 27152 37, e.mail: sekretariat@zsspoz.pl, oraz na stronie www.zsspoz.pl