20 marca 2019

„Tu powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce zapraszają uczniów klas V-VII szkół podstawowych do udziały w  konkursie „Tu powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Turystyczna trasa znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą w Polsce, a jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Przebiega on przez obszar dwóch województw – wielkopolskiego oraz kujawsko–pomorskiego i obejmuje miejscowości związane z historią panowania rodu Piastów do roku 1370. Dwie główne trasy szlaku, krzyżują się właśnie w Gnieźnie – sercu Szlaku Piastowskiego. W 2011 roku z inicjatywy marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego została powołana Rada Programowo – Naukowa mająca na celu uporządkowanie obiektów na Szlaku Piastowskim poprzez silniejsze zwrócenie uwagi na jego historyczność, na podkreślenie i zaakcentowanie tych obiektów, które rzeczywiście mają związek z Piastami, które powstały z ich bezpośredniej inicjatywy lub w okresie ich intensywnej działalności na obszarze funkcjonowania państwa Piastów – Civitas Schinesghe. Stąd też w ramach propozycji przebiegu Szlaku Piastowskiego pojawiły się nowe obiekty – takie, które dotąd nie były objęte omawianą trasą turystyczną. Sam szlak zmienił również swój kształt. Zamiast charakterystycznej ósemki, obecna koncepcja przewiduje dwie trasy: wschód-zachód (od Lubinia do Włocławka) oraz północ-południe (od Łekna do Kalisza), z punktem przecięcia w Gnieźnie. Bez wątpienia trasa taka staje się bardziej spójna, jej związek z Piastami jest zdecydowanie czytelniejszy, a jednocześnie zyskuje ona na atrakcyjności. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i nagraniu reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Długość trwania reportażu powinna się zamknąć w 10 minutach. Prace mogą nadsyłać 7 – osobowe grupy wraz z opiekunem. Prace można nadsyłać do 30 kwietnia br. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl w zakładce KONKURS

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: promocja3@powiat-gniezno.pl,

starostwo@powiat-gniezno.pl, tel. Wydział Promocji i Turystyki: 61 424 07 43

 

Załącznik:

Informacja o konkursie