14 marca 2019

Terminy Olimpiady ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Zawody I cz. Finału Olimpiady oraz III etap konkursu wojewódzkiego odbędą się   28 marca (czwartek) 2019 r. o godz. 11.00 miejsce rozegrania zawodów  jak w ubiegłym roku w XV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. W. Pileckiego ul. Obroki 87, 40-833 Katowice.

Pani Dyrektor XV LO Pani Edyta Porządnicka – Lamch –  tel.32/204-65-98.