17 października 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, techników, liceów ogólnokształcących, branżowych szkół I stopnia, informuję o czwartej edycji konkursu literackiego pod nazwą IV Turniej na Zamku – potyczki wierszowane.

Regulamin

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu „Turniej na Zamku – potyczki wierszowane”.
Finał konkursu odbędzie się 7 grudnia 2019 r.

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Oddziału PTTK im. Zygmunta  Kwiatkowskiego w Golubiu – Dobrzyniu.

Cele konkursu:

 • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
 • stworzenie możliwości poetom – amatorom do zaprezentowania swojej twórczości na forum publicznym oraz poddanie jej ocenie profesjonalnemu jury,
 • wyłonienie i nagrodzenie talentów literackich wśród dzieci, młodzieży,
 • promocja miasta Golubia – Dobrzynia

Przedmiotem konkursu jest:

 • wiersz o tematyce dowolnej (obowiązkowy)

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i pozostałych szkół .

Grupy konkursowe:

 • I grupa : Klasy 1-4
 • II grupa : Klasy 5-8
 • III grupa : Uczniowie pozostałych szkół

Kategorie konkursowe :

 • Wiersz o tematyce dowolnej
 • Wiersz o tematyce związanej z Golubiem-Dobrzyniem      
 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który do dnia 05.11.2019 r. prześle jeden wiersz swojego autorstwa w pięciu egzemplarzach. Wiersze należy opatrzyć godłem pisemnym ( pseudonim a nie znak graficzny). Do utworu należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem i kategorią wiekową zawierającą dane zgłaszającego: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, nazwę szkoły, nr tel. szkoły, adres elektroniczny szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

2.a Każdy uczestnik może wziąć udział w obydwu kategoriach konkursowych. Każda kategoria będzie    oceniana osobno. Wiersz ten winien być opatrzony tym samym godłem co wiersz zgłoszony do konkursu głównego.

 

Dane do wysyłania prac:

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego
ul. PTTK 13
87-400 Golub-Dobrzyń

z dopiskiem „IV Turniej na Zamku – potyczki wierszowane”.

 1. Jeden autor zobowiązany jest do występowania pod jednym godłem.
 2. Autor może przesłać tylko jeden utwór do każdej z kategorii.
 3. Nadesłanie więcej niż jednego utworu przez jednego autora w określonej tematyce jest jednoznaczne z dyskwalifikacją.
 4. Konkurs składa się z dwóch części:
 5. Eliminacji wstępnych.

Eliminacje trwają od 01.10.2019 r. do 05.11.2019 r., na których Jury  zakwalifikuje  osoby z każdej grupy wiekowej do gali finałowej. Dokona także kwalifikacji w kategorii wiersz o Golubiu-Dobrzyniu.

 1. Gali finałowej.

Gala odbędzie się w dniu 07.12.2019 r. W trakcie gali dla zaproszonych młodych poetów odbędą się warsztaty literackie w poszczególnych grupach wiekowych, które poprowadzą członkowie Jury i goście specjalni.

 1. Nagrody:
 2. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie Gali Finałowej, która zakończy się wręczeniem nagród
 4. Uczestnicy Gali Finałowej otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 5. Organizatorzy nie przesyłają nagród. Przyznaną nagrodę lub wyróżnienie należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.

 

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Przystąpienie do konkursu jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach promocyjnych konkursu.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celach promocyjnych konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 1. Organizatorzy nie zwracają utworów i zastrzegają sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć finalistów konkursu, a także do prezentacji i publikacji nagrodzonych utworów np. w wydawnictwie okolicznościowym bądź innych mediach (prasa, tv, radio).
 2. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany na innych konkursach.
 3. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

 

Sekretariat konkursu:

Oddział PTTK
Zygmunta Kwiatkowskiego
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 24 55
kom. 609 388 510

 

osoba do kontaktu:
Edyta Kuskowska
edyta@zamekgolub.pl
tel. 606 972 952

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2019-10-17, rozmiar: 632 KB
Karta zgloszeniowa
Data: 2019-10-17, rozmiar: 194 KB