12 kwietnia 2018

Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła.

Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju. Konkurs przeznaczony jest dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół branżowych, szkół zawodowych, techników, liceów). Honorowy Patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski.

W pierwszym etapie Konkursu w terminie do 10 maja 2018 r. szkoły i placówki oświatowe przesyłają formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu) – (decyduje data wpływu na dziennik podawczy Kuratorium Oświaty Katowicach) na adres Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41A, 40-024 Katowice.
Kuratorium Oświaty danego województwa dokonuje weryfikacji dokumentacji, a następnie w terminie do 14 maja 2018 r. przesyła formularze zgłoszeniowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zbiorcze zestawienie zakwalifikowanych szkół i placówek oświatowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu) na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Lista zakwalifikowanych szkół i placówek oświatowych zostanie opublikowana na stronie www.targikielce.pl w terminie do 18 maja 2018 r. Zakwalifikowane do Konkursu szkoły i placówki oświatowe w terminie do 16 lipca 2018 r. przesyłają do oceny Komisji Konkursowej zadanie konkursowe, o którym mowa
w załączonym Regulaminie. Lista nominowanych szkół i placówek oświatowych zostanie opublikowana
na stronie www.targikielce.pl w terminie do 17 września 2018 r. Zgodnie z przyjętą formułą Ogólnopolskiego Konkursu Laur Michała Anioła wszystkie nominowane przez Komisję Konkursową szkoły i placówki oświatowe otrzymają prawo do tytułu Nominowany do nagrody Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. W skali kraju przyznanych zostanie 48 nominacji – po trzy nominacje w każdym województwie. Przyznane zostaną ogólnopolskie nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz trzy wyróżnienia. Szczegóły przebiegu inicjowanego Konkursu znajdują się w poniżej zamieszczonych załącznikach.

 

Ogłoszenie listy zwycięzców/laureatów oraz wręczenie nagród odbędzie się 3 października 2018 r. podczas Finału i Uroczystej Gali, w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Konkurs wpisany jest w wydarzenia edukacyjne, które będą odbywały się w Kielcach w ramach Kongresu Edukacji Przyszłości 3-4 października 2018 r.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła oraz w Kongresie Edukacji Przyszłości jest nieodpłatny. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe zgłaszające swój akces w Konkursie zostaną zaproszone do udziału Kongresie Edukacji Przyszłości. Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu edukacyjnym o randze ogólnopolskiej.

 

Załączniki

Regulamin Konkursu i Załączniki-13.04 _Laur
Data: 2018-04-20, rozmiar: 837 KB
Folder Kongres Edukacji Przyszlości_Laur
Data: 2018-04-20, rozmiar: 1 MB
Informacja o nagrodach
Data: 2018-04-12, rozmiar: 1 MB