26 maja 2017

Spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z wielokrotnymi laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

14 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, ul. Rolna 43 odbędzie się spotkanie Śląskiego Kuratora Oświaty z wielokrotnymi laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2016/2017.
Na spotkanie serdecznie zapraszamy wielokrotnych laureatów (lista wielokrotnych laureatów w załączeniu) z dyrektorem szkoły. W programie przewidziano wykład pracownika naukowego Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Z przyczyn organizacyjnych proszę o przybycie na uroczystość co najmniej pół godziny przed jej rozpoczęciem, tj. o godz. 9:30.
Prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości do 7 czerwca 2017 r. telefonicznie (nr tel. 32 606 30 14) lub na adres email a.skowron@poczta.kuratorim.katowice.pl