29 marca 2018

Projekt PODAJ DOBRO DALEJ

Fundacja im. Heleny Kmieć oraz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie zapraszają do udziału w projekcie PODAJ DOBRO DALEJ.

Inspiracją do stworzenia projektu była tragiczna śmierć Heleny Kmieć, świeckiej wolontariuszki działającej w Wolontariacie Misyjnym Salvator.

Celem projektu jest, między innymi, promocja idei wolontariatu, nauka pracy w zespole, kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych.

Konkurs adresowany jest dla dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VII) ze szczególnym nastawieniem na szkolne koła wolontariatu oraz dzieci skupiające się w ramach pozaszkolnych organizacji np. świetlice, grupy oazowe, grupy animacyjne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym Fundacji im. Heleny Kmieć: fundacja@helenakmiec.pl  lub pod numerem  tel. 536 051 777

Załączniki

Regulamin konkursu Podaj Dobro Dalej
Data: 2018-03-29, rozmiar: 1 MB
Karta zgłoszenia
Data: 2018-03-29, rozmiar: 300 KB
Plakat Podaj dobro dalej
Data: 2018-03-29, rozmiar: 2 MB