12 września 2019

Projekt „BohaterON w Twojej Szkole”

W imieniu Zespołu kampanii BohaterON zapraszamy przedszkolaki, uczniów i młodzież do udziału w projekcie BohaterON w Twojej Szkole. Zgłoszenia do 2 października 2019 r.

W projekcie mogą wziąć udział przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, drużyny harcerskie, hufce pracy oraz inne placówki edukacyjne. Każdy koordynator projektu w szkole na początku września otrzyma od nas drogą elektroniczną materiały edukacyjne. Zadaniem nauczycieli będzie przeprowadzenie na ich podstawie zajęć na temat historii Polski XX wieku zakończonych akcją pisania kartek do Powstańców. Na kartki oraz listy od uczniów czekamy do 31 października. Szczegóły projektu dla szkół są dostępne pod adresem:

https://bohateron.pl/edukacja/wysylka-kartek-w-szkole/.

Dodatkowo nauczyciele pracujący z uczniami w wieku 15-19 lat mogą zgłosić chęć udziału w bezpłatnym seminarium organizowanym w październiku. Podczas niego zespół kampanii BohaterON i Instytut Pamięci Narodowej przedstawią metody aktywnego nauczania historii, sposoby na wykorzystanie historii mówionej, przykłady dobrych praktyk i narzędzia pomagające w efektywnym prowadzeniu lekcji.

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na temat konkursu i projektu na stronie internetowej

https://bohateron.pl/edukacja/seminarium-dla-nauczycieli/