27 stycznia 2020

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej organizuje dla uczniów szkół ponadpodstawowych etap okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Więcej informacji